ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η συμμετοχή της κοινότητας στις έρευνες διασφαλίζει ότι οι μελέτες έχουν σχέση με την ευρύτερη κοινωνία. Μια συγκεκριμένη μελέτη μπορεί να έχει ξεκάθαρους επιστημονικούς σκοπούς αλλά συχνά οι κοινότητες έχουν ευρύτερους σκοπούς όπως η βελτίωση της υγείας ή η μείωση της συχνότητας μιας ασθένειας. Η επίτευξη αυτών των στόχων γίνεται εφικτή μόνο με την μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και των ασθενών στην έρευνα. Linking research, policy and practice

Συνδέοντας την έρευνα, την πολιτική και την πρακτική 

Η συμμετοχή της κοινότητας στην aMASE είναι ουσιώδης, όχι μόνο για την επιτυχία της μελέτης, αλλά και για να διασφαλιστεί ότι οι ανάγκες των μεταναστών (καθώς επίσης και των ατόμων που ζουν με τον ιό HIV) παραμένουν στο επίκεντρο της έρευνας. Αντιπρόσωποι από οργανώσεις της κοινότητας και από μη κυβερνητικές οργανώσεις συμμετείχαν στην σύλληψη και στον σχεδιασμό του έργου και σκοπεύουμε στη συνέχιση αυτής της συνεργασίας για όλη τη διάρκεια της μελέτης Ομάδα Συμβούλων από την Κοινότητα Μια Ομάδα Συμβούλων από την Κοινότητα (Community Advisory Group – CAG) δημιουργήθηκε για να ανατροφοδοτεί την ερευνητική ομάδα σχετικά με τις μεθόδους και τα εργαλεία της μελέτης aMASE. Τα μέλη της CAG επιλεχθήκαν από εννέα χώρες από όλη της Ευρώπη. Κάθε μέλος της CAG προέρχεται από μια οργάνωση της κοινότητας, που προσφέρει υπηρεσίες ή συμβουλές σε μεταναστευτικές κοινότητες.

Μέλη της Ομάδας Συμβούλων από την Κοινότητα
Όνομα Χώρα Οργάνωση
Koen Block Βέλγιο European AIDS Treatment Group
Maureen Louhenapessy Βέλγιο Sidaids Migrants/Siréas asbl
Marc Dixneuf  Γαλλία Sidaction
Alain Volny-Anne  Γαλλία European AIDS Treatment Group
Ramazan Salman Γερμανία Ethno-Medical Center Germany
Nicky Voudouri (Νίκη Βουδούρη) Ελλάδα Praksis
Anna Maria Luzzi Ιταλία Istituto Superiore della Sanità
Anna Coluzzi  Ιταλία Istituto Superiore della Sanità
Wim Zuilhof Holanda Soa Aids Nederland
Tatiana Mouhebati  Holanda Soa Aids Nederland
Pedro Silverio Marques Πορτογαλία GAT – Grupo Português de Activistas sobre Tratamentos VIH/SIDA Pedro Santos (Portuguese Group of Activists about HIV/AIDS treatments Pedro Santos) SER+ Associação Portuguesa para Prevençao e Desafio à SIDA (Portuguese Association for AIDS prevention and Challenge)
Miguel Vázquez Ισπανία Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH)
Alberto Martín-Pérez Ισπανία Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.
Jenifer Rebollo Ισπανία Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.
Agata Blaszczyk Ηνωμένο Βασίλειο N/A
Godwyns Onwuchekwa (Chair) Ηνωμένο Βασίλειο Godwyns Enterprise
Bisi Alimi Ηνωμένο Βασίλειο Bisi Alimi Consultancy

aMASE Study website