ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η aMASE είναι κομμάτι του EuroCoord και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται από ερευνητές του University College London, UK και του Ινστιτούτου Υγείας Carlos III στη Μαδρίτη, Ισπανία. Η Drs Fiona Burns (Λονδίνο) and Julia del Amo (Μαδρίτη) είναι υπεύθυνες για το ρπόγραμμα και όλα τα δεδομένα.  

Η έγκριση για την μελέτη της κοινότητας δόθηκε από την Επιτροπή Ερευνητικής Ηθικής του London Bentham (London Bentham Research Ethics Committee). Όλες οι κλινικές που συμμετέχουν στην κλινική μελέτη έχουν λάβει έγκριση από τις τοπικές Επιτροπές Δεοντολογίας.

Η Debora Alvarez del Arco στη Μαδρίτη και η Ibidun Fakoya στο Λονδίνο συντονίζουν την καθημερινή διεξαγωγή των μελετών aMASE.

aMASE Study website