ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ;

Γιατί αυτή η μελέτη εστιάζει στους μετανάστες;

Στην Ευρώπη ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων που ζουν με τον ιό HIV είναι μετανάστες, δηλαδή άνθρωποι που ζουν μακριά από την χώρα στην οποία γεννήθηκαν. Η μετανάστευση από μόνη της δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τον ιό HIV, όμως οι μετανάστες είναι γενικά πιο ευάλωτοι σε σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις και στις επιπλοκές τους.

Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που αυξάνουν τον κίνδυνο για HIV σε συγκεκριμένες ομάδες μεταναστών. Μερικές φορές αυτό οφείλεται στο ότι προέρχονται από χώρες στις οποίες το ποσοστό των ατόμων που ζουν με τον HIV είναι πολύ υψηλό, κάποιες φορές η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας δεν είναι εύκολη, ενώ κάποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με συγκεκριμένες συμπεριφορές ή στάσεις.

Κάνουμε τη μελέτη aMASE  για να μάθουμε περισσότερα για τα εμπόδια, τα οποία αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην Ευρώπη, όσο αφορά στην πρόσβαση στο σύστημα υγείας.

Συμπληρώστε την έρευνα τώρα και βοηθήστε στη βελτίωση της υγείας των μεταναστών στην Ευρώπη.

aMASE Study website