Maatschappelijke betrokkenheid

De maatschappelijke deelname aan onderzoek zorgt ervoor dat de studies in bredere zin toepasbaar zijn op de samenleving. Een bepaald onderzoek kan duidelijke wetenschappelijke doelen hebben, maar vaak hebben gemeenschappen bredere doelen voor ogen, zoals verbetering van de gezondheid of een verlaging van ziektekosten. Het bereiken van deze maatschappelijke doelen kan alleen succes van slagen hebben middels een grotere publieke betrokkenheid, en die van de patiënt, in het onderzoek.

Koppeling van onderzoek, beleid en praktijk
Koppeling van onderzoek, beleid en praktijk

Maatschappelijke deelneming aan het aMASE onderzoek is van groot belang, en niet alleen voor het welslagen van de studie, maar ook om ervoor te zorgen dat de benodigdheden van migranten (evenals die van mensen met hiv) centraal blijven staan in de enquête. Vertegenwoordigers van communautaire en niet-gouvernementele organisaties (CNGO’s) zijn betrokken geweest bij het projectontwerp en we streven ernaar om die samenwerking voort te zetten gedurende de studie.

Maatschappelijk Adviesgroep

Een Maatschappelijk Adviesgroep (of MAG) is opgericht om het onderzoeksteam feedback te geven over de aMASE Studie methoden en instrumenten. MAG-leden werden gekozen uit negen Europese landen. Ieder MAG-lid komt uit een communautair-gebaseerde organisatie die zorgdiensten verleent of advies geeft aan migrantengemeenschappen.

Maatschappelijk Adviesgroepleden
Naam Land Organisatie
Koen Block België European AIDS Treatment Group
Maureen Louhenapessy België Sidaids Migrants/Siréas asbl
Marc Dixneuf Frankrijk Sidaction
Alain Volny-Anne Frankrijk European AIDS Treatment Group
Ramazan Salman Duitsland Ethno-Medical Center Deutschland
Nicky Voudouri Griekenland Praksis
Anna Maria Luzzi Italië Istituto Superiore della Sanità
Anna Coluzzi Italië Istituto Superiore della Sanità
Tatiana Mouhebati Nederland Soa Aids Nederland
Wim Zuilhof Nederland Soa Aids Nederland
Pedro Silverio Marques Portugal GAT – Grupo Português de Activistas sobre Tratamentos VIH/SIDA Pedro Santos (Portuguese Group of Activists about HIV/AIDS treatments Pedro Santos) SER+ Associação Portuguesa para Prevençao e Desafio à SIDA (Portuguese Association for AIDS prevention and Challenge)
Miguel Vázquez Spagna Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH)
Alberto Martín-Pérez Spanje Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.
Jenifer Rebollo Spanje Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.
Agata Blaszczyk Verenigd Koninkrijk N/A
Godwyns Onwuchekwa (Chair) Verenigd Koninkrijk Godwyns Enterprise
Bisi Alimi Verenigd Koninkrijk Bisi Alimi Consultancy

aMASE Study website